Tổ chức hội nghị khách hàng thường niên
Tổ chức hội nghị khác hàng chuyên nghiệp cùng Ngàn Thông Event – Đơn vị tổ chức sự kiện , cung cấp thiết bị sự kiện trọn gói.  Chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng kịch bản, triển khai kế hoạch, làm cho buổi lễ hội nghị khách hàng của bạn thành công nhất. Hội…

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Tổ chức sự kiện Ngàn Thông Event cung cấp dịch vụ Tổ chức – Quản lý sự kiện chuyên nghiệp, tư vấn lập ngân sách và kế hoạch triển khai, chuẩn bị logistic và các yếu tố kỹ thuật để thực hiện sự kiện, tổng kết và tiến hành các hoạt động hậu kỳ khác…