Tổ chức sinh nhật trọn gói
Tổ chức sinh nhật Ngàn Thông Event Tư vấn cho khách hàng nhà hàng tổ chức sinh nhật phù hợp theo số lượng khách mời, lựa chọn địa điểm thuận tiện đi lại theo yêu cầu. Ngàn Thông  cung cấp các mô hình tổ chức sinh nhật ấn tượng, phù hợp theo từng lứa tuổi, đối…