Cho thuê người mẫu
Dịch vụ cho thuê người mẫu quảng cáo, cho thuê người mẫu chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm phục vụ cho sự kiện giới thiệu sản phẩm, khai trương.. Ngàn Thông Event : cho thuê người mẫu biểu diễn thời trang, thuê người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, người mẫu ca nhạc, Phục vụ…