Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Tổ chức sự kiện Ngàn Thông Event cung cấp dịch vụ Tổ chức – Quản lý sự kiện chuyên nghiệp, tư vấn lập ngân sách và kế hoạch triển khai, chuẩn bị logistic và các yếu tố kỹ thuật để thực hiện sự kiện, tổng kết và tiến hành các hoạt động hậu kỳ khác…

Tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình
Tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình, tổ chức lễ động đổ các công trình xây dựng tại TP.HCM. Ngàn Thông tổ chức lên kế hoạch và thi công  sự kiện.  tổ chức le khoi cong. Lễ khởi công động thổ là lễ khởi công để bắt đầu xây dựng một công trình,…