Tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi
Chuyên tổ chức trung thu, tổ chức chương trình đón tết trung thu cho các em thiếu nhi, tổ chức trò chơi trung thu, viết kịch bản văn nghệ trung thu, tổ chức tiệc Trung Thu cho thiếu nhi. Tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi Ngàn Thông Event chuyên to chuc trung thu gói…