Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
Tổ chức sự kiện Ngàn Thông Event cung cấp dịch vụ Tổ chức – Quản lý sự kiện chuyên nghiệp, tư vấn lập ngân sách và kế hoạch triển khai, chuẩn bị logistic và các yếu tố kỹ thuật để thực hiện sự kiện, tổng kết và tiến hành các hoạt động hậu kỳ khác…

Tổ chức lễ khai trương – lễ khánh thành tại Tp.HCM
Tổ chức lễ khai trương khánh thành tại Tp.HCM, dịch vụ tổ chức sự kiện khai trương khánh thành trọn gói, cung cấp thiết bị, nhân sự tổ chức sự kiẹn chuyên nghiệp. Nếu Lễ động thổ, khởi công là để nghi lễ được tiến hành khi bắt đầu xây dựng một công trình thì…