Cung cấp nhóm múa – vũ đoàn
Ngàn Thông Event cung cấp nhóm múa – vũ đoàn Ngàn Thông Dịch vụ cung cấp nhóm múa, nhóm nhảy tư nghiệp dư cho đến nhóm nhảy chuyên nghiệp, nhóm múa hiện đại, nhóm múa truyền thống, nhóm nhạc, vũ đoàn tại Tp.HCM Ngàn Thông Event cung cấp và cho thuê nhóm múa dân tộc,…