Cung cấp cho thuê nhân tượng
Cung cấp cho thuê nhân tượng Ngàn Thông  cho thuê nhân tượng, cung cấp nhân sự biểu diễn nhân tượng – body painiting , phục vụ các chương trình lễ khai trương, khánh thành,  các chương trình mang tính nghệ thuật, cho thuê nhân tượng các buổi thực hành vẽ body paintiting, nhân tượng phục…